Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

 

   Olimpiada powstała w celu poszerzenia wiedzy młodych ludzi w temacie zapobiegania chorobom przenoszonym drogą płciową (w tym zakażeniom wirusem HIV). Poprzez konkurs dąży się również do kształtowania pozytywnych postaw wobec osób dotkniętych wirusem HIV i chorobą AIDS. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach zaprasza wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu siemiatyckiego, do udziału w Wojewódzkiej  Olimpiadzie Wiedzy o HIV/AIDS.

HIV AIDS

Olimpiada organizowana jest na kilku szczeblach:

I. Szkolny

II. Powiatowy

III. Wojewódzki

 

Tematyka olimpiady obejmuje wiedzę z zakresu:

 1. Pochodzenia, budowy i biologii wirusa HIV.
 2. Patogenezy zakażeń HIV.
 3. Dróg szerzenia się zakażeń HIV, czynników i okoliczności sprzyjających zakażeniu.
 4. Chorób przenoszonych drogą płciową.
 5. Objawów klinicznych, przebiegu zakażeń HIV i AIDS.
 6. Zapobiegania chorobom przenoszonym drogą płciową.
 7. Praw człowieka w kontekście HIV/AIDS.
 8. Psychospołecznych problemów zakażonych HIV i chorych na AIDS.
 9. Testowania w kierunku HIV.
 10. Opieki nad osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS.
 11. Organizacji i instytucji zajmujących się problematyką HIV i AIDS w Polsce oraz na terenie województwa podlaskiego.
 12. Ogólnopolskich kampanii społecznych podejmowanych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.

   Etap szkolny powinien zostać przeprowadzony do dnia 18 października. Etap powiatowy Olimpiady przeprowadzony został w dniu 24 października 2018r. o godz. 11:00 w Zespole Szkół w Siemiatyczach. Etap wojewódzki odbędzie się 30 listopada 2018r. o godz. 10:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 w Białymstoku.

Więcej informacji:

https://psse.bialystok.pl/index.php/2018/09/14/wojewodzka-olimpiada-wiedzy-o-hiv-aids/

 

Do pobrania:

Zgoda na udział w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o HIV/AIDS oraz nieodpłatne wykorzystanie wizerunku oraz danych osobowych

Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia na udział w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o HIV/AIDS oraz nieodpłatne wykorzystanie wizerunku oraz danych osobowych