Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

Za naszym pośrednictwem można wykonać badanie do celów sanitarno- epidemiologicznych (badanie bakteriologiczne w kierunku wykrycia pałeczek Salmonella i Shigella).

Harmonogram wyjazdów z próbkami jest zaplanowany na każdy miesiąc (datę wyjazdu można ustalić telefonicznie, tel. 856552211).

Koszt badania łącznie - 154zł, z tym, że :

 • 114 zł należy wpłacić na konto WSSE BIAŁYSTOK nr:
  NBP O/O BIAŁYSTOK 57 1010 1049 0013 7122 3100 0000
  z tytułem: ZA BADANIE NA NOSICIELSTWO ; nie dotyczy uczniów skierowanych przez szkołę.
 • 40 zł za transport próbek opłaca się na miejscu w Siemiatyczach w dniu przekazywania próbek.
  Próbki przyjmujemy w dniu wyjazdu samochodu służbowego w godzinach 7:30 - 9:00 w holu PSSE w Siemiatyczach ul. Kilińskiego 32
  Do pojemniczka proszę nakładać tyle kału ile zmieści się na załączonej łopatce.

W dniu przyjęć w godz. 7:30 – 9:00 dostarczamy:

 • 3 próbki kału do badań pobranych z 3 poprzedzających dni (oznakowanych imieniem i nazwiskiem, datą pobrania materiału),
 • wypełnione zlecenia na badanie ,
 • potwierdzenie o dokonanej opłacie 114 zł na konto WSSE,
 • 40 zł za transport opłacamy na miejscu w sekretariacie PSSE.

Probówki do badań oraz zlecenie na badania do wypełnienia należy pobrać wcześniej w sekretariacie PSSE - wydajemy każdego dnia w godz. 8:00 – 15:00.

Jeżeli pracodawca zwraca koszty badania, należy poinformować pracownika PSSE przy przekazywaniu próbek i podać adres i NIP pracodawcy.