Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

AKTUALNOŚCI                                     KOMUNIKATY                                          OSTRZEŻENIA

konkurs

 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach z przykrością informuje, 
że z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną,
IV edycja konkursu „Szkoła wolna od używek” została odwołana.


 

W ramach programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” rusza kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu na film krótkometrażowy, organizowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny, pt.: „Szkoła wolna od używek”. Wydarzenie skierowane jest do szkół ponadpodstawowych.

Do konkursu mogą przystąpić także szkoły, które nie uczestniczą w programie „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. 

 

Do celów głównych konkursu należy aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

 

Zadaniem konkursowym jest nagranie i zmontowanie filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Realizatorami zadania konkursowego są zespoły, składające się z minimum 1 nauczyciela a maksymalnie 3 nauczycieli oraz minimum 5 a maksymalnie 10 uczniów. Każda szkoła może nadesłać wyłącznie 1 pracę konkursową.

 

Prace konkursowe należy przesłać na adres e-mail Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siemiatyczach do dnia 8 kwietnia 2020r. Prace można również dostarczyć do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Siemiatyczach.

 

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody!

 

I MIEJSCE - nagroda główna - bony podarunkowe do sieci sklepów sportowych
o łącznej wartości 3000 zł dla członków zespołu

II MIEJSCE - bony podarunkowe do sieci sklepów sportowych o łącznej wartości
2000 zł dla członków zespołu

III MIEJSCE - bony podarunkowe do sieci sklepów sportowych o łącznej wartości
1000 zł dla członków zespołu

 

Ogłoszenie Laureatów konkursu nastąpi w terminie do dnia 28 maja 2020 r. Prezentacja prac konkursowych przez Laureatów, wyłonienie  zwycięzców, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce w trakcie uroczystego finału konkursu w dniu 4 czerwca 2020 r. w Warszawie.

 

Więcej informacji pod adresem: http://www.szkolawolnaoduzywek.pl/

 

Załączniki:

Regulamin Konkursu Szkoła Wolna od Używek

Zał. 1 Deklaracja uczestnictwa

Zał. 2 Formularz zgłoszeniowy szkoły

Zał. 3 Zgoda na wykorzystanie wizerunku OSOBA PEŁNOLETNIA

Zał. 4 Zgoda na udział w konkursie i wykorzystanie wizerunku OSOBA NIEPEŁNOLETNIA

Zgoda na udział niepełnoletniego uczestnika z RODO - etap powiatowy

Zgoda na udział pełnoletniego uczestnika z RODO - etap powiatowy