Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

                             Norowirusem można zarazić się przez kontakt z zakażoną osoba, przez kontakt z powierzchniami lub przedmiotami skażonymi wirusem lub przez spożycie skażonej wody lub skażonych potraw. Źródłem zakażenia mogą być także świeże (lub mrożone) warzywa i owoce nie poddane obróbce cieplnej, które mogły ulec zakażeniu norowirusem na etapie zbioru, skupu lub produkcji. Dzieje się tak zazwyczaj wtedy, kiedy osoby zatrudnione przy zbiorze owoców lub warzyw nie przestrzegają podstawowych zasad higieny osobistej. Mycie lub podlewanie roślin wodą zanieczyszczoną fekaliami ludzkimi również niesie ze sobą poważne ryzyko rozprzestrzeniania się norowirusów, a tym samym wzrostu liczby zakażeń.

Najskuteczniejszą formą zapobiegania wirusowym infekcjom pokarmowym przenoszonym przez żywność jest ścisłe przestrzeganie zasad higieny zbioru. Szczególny nacisk należy położyć na najprostsze sposoby postępowania: należy zapewnić pracownikom dostęp do toalet w pobliżu plantacji oraz zapewnić prawidłowe warunki do higieny rąk w miejscach zbioru (należy często i dokładnie myć ręce, zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed rozpoczęciem pracy).Wirusy znajdujące się na powierzchni żywności nie namnażają się, ale samo przechowywanie żywności w niskich, często ujemnych temperaturach (mrożonki) wpływa konserwująco na obecne na/w niej norowirusy, przez co żywność jest nadal zanieczyszczona.

                Norowirusy powodują zakażenia żołądkowo-jelitowe. Szczególnie narażone są dzieci poniżej 5 lat oraz osoby dorosłe po 65 roku życia. Objawy infekcji norowirusowej zwykle rozpoczynają się od 24 do 48 godzin po zarażeniu (mogą jednak wystąpić wcześniej, po zaledwie 12 godzinach). Pierwszym objawem jest zwykle nagły atak mdłości, po którym następują wymioty i wodnista biegunka. U niektórych osób mogą się także pojawić niewysoka gorączka, bóle głowy, skurcze żołądka i bóle kończyn. W rzadkich przypadkach mogą wystąpić drgawki. Objawy utrzymują się zwykle przez 12−60 godzin, choć większość osób w pełni wraca do zdrowia w ciągu maksymalnie dwóch dni. Biegunka może jednak trwać nieco dłużej. Norowirus jest bardzo zakaźny - uznano, że już 10 do 100 cząsteczek norowirusa może spowodować zakażenie.

Drogi możliwych zakażeń norowirusami przedstawiają ulotki

 

Norowirusy ulotka 1

Norowirusy ulotka 2